80.3 milionë euro më shumë të hyra

ATK-ja ka vazhduar trendin e mirë e inkasimit të të hyrave edhe nëmuajin gusht, i cili…

Për 7 muaj ATK ka mbledhur mbi 435 milionë euro

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme nga tatimet…

ATK rrit të hyrat për 30 milionë euro për vetëm dy muaj

Institucion i Administratës Tatimore të Kosovës, si një ndër më të rëndësishmit në mbushjen e arkës…