Aftësit psikologjike të njeriut dhënja e makinave(shofer, shofere)marrja e patentave dhe vetë zotërimi i tyre

Nga : Manjola Daçi( Koka)
Qerime Daçi

  • Akanë të gjithe njerzit sot aftësi të jen ( shofer, shofere) ?
    Aftësit e njerzve varen nga disa kritere mendore , të njeriut për të qen shofer/ shofere:
  1. Si është gjendja mendore e njeriut?
  2. Si është gjendja psikologjike?
  3. Sa është përqindja% e agrisivitetit e njeriut, dhe sa është i aftë ta kontrolloje këtë përqindje% vet njeriu?
  4. Po llojet e gjendjeve mendore, shëndetsore të njeriut, sa rëndesi kanë për vet gjendjen e njeriut?

2; Pse po ndoshin aksidentet sot?
Aksidentet ndodhin nga:;

  1. Mënyra e përqëndrimit të njeriut
  • Nga përdorimi i celularit ( në disa raste)
  • Nga gjendja mendore e njeriut në të cilen ndodhen
  • Nga vet gjendja e njeriut momentale jomomentale që mund të ket kaluar.

3.Si duhet të jetë ana psikoligjike e njeriut për të marre një patente?

– Duhet të jet i shëndetshëm mendrisht- fizikisht

Të ket qetsi mendore dhe psikologjike

  • Të kaloje nëpër testin psikologjik që ka disa seanca për të marre patenten
  • Vetpërqëndrimi , qendrimi , arsyetimi , shikueshmëria etj…
  1. Sa rëndësi po i japin sot testit psikologjik , anës mendore të njeriut për të marre një patent?
    Sot rëndësi testit psikologjik në shqipëri është ; testi i pare
    A. (-),(-),(-),(-),(-),
    B.(-),(-),(+),(-),
    C.(-),(+),(+),(-),
    Pra : Shikojmë se dhënja e rëndësis është e përfaqësuar negativisht , dhe arrijmë në pytjen se : Si e kanë marrë patenten sot shqiptaret???