Aftësit psikologjike të njeriut dhënja e makinave(shofer, shofere)marrja e patentave dhe vetë zotërimi i tyre

Nga : Manjola Daçi( Koka)
Qerime Daçi

 • Akanë të gjithe njerzit sot aftësi të jen ( shofer, shofere) ?
  Aftësit e njerzve varen nga disa kritere mendore , të njeriut për të qen shofer/ shofere:
 1. Si është gjendja mendore e njeriut?
 2. Si është gjendja psikologjike?
 3. Sa është përqindja% e agrisivitetit e njeriut, dhe sa është i aftë ta kontrolloje këtë përqindje% vet njeriu?
 4. Po llojet e gjendjeve mendore, shëndetsore të njeriut, sa rëndesi kanë për vet gjendjen e njeriut?

2; Pse po ndoshin aksidentet sot?
Aksidentet ndodhin nga:;

 1. Mënyra e përqëndrimit të njeriut
 • Nga përdorimi i celularit ( në disa raste)
 • Nga gjendja mendore e njeriut në të cilen ndodhen
 • Nga vet gjendja e njeriut momentale jomomentale që mund të ket kaluar.

3.Si duhet të jetë ana psikoligjike e njeriut për të marre një patente?

– Duhet të jet i shëndetshëm mendrisht- fizikisht

Të ket qetsi mendore dhe psikologjike

 • Të kaloje nëpër testin psikologjik që ka disa seanca për të marre patenten
 • Vetpërqëndrimi , qendrimi , arsyetimi , shikueshmëria etj…
 1. Sa rëndësi po i japin sot testit psikologjik , anës mendore të njeriut për të marre një patent?
  Sot rëndësi testit psikologjik në shqipëri është ; testi i pare
  A. (-),(-),(-),(-),(-),
  B.(-),(-),(+),(-),
  C.(-),(+),(+),(-),
  Pra : Shikojmë se dhënja e rëndësis është e përfaqësuar negativisht , dhe arrijmë në pytjen se : Si e kanë marrë patenten sot shqiptaret???