Sunny Hill Festival

Avokati Popullit aprovon ankesën e Sami Mazrekut, Ligji për Tatimin në pronë duhet ndryshuar 

Avokati i Popullit ka aprovuar kërkesën e drejtorit të Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS), Sami Mazrekut kundër Kuvendit të Kosovës për ndryshimin e Ligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme. 

Deri para kohës kur Mazreku ka bërë ankesën në zyrën e Avokatit të Popullit për të regjistruar veturat e tyre qytetaret është dashur të paguajnë tatimin në pronë. 

Deri sa pas ankesës së drejtorit Mazreku kjo praktikë diskriminuese e komunave të Kosovës më nuk aplikohet fare. 

“Avokati i Popullit në bazë të nenit 16, paragrafi 1, të Ligjit numër 05/L-019 për Avokatin e Popullit ka pranuar ankesë nga z.Sami Mazreku, parashtuar kundër Kuvendit të Kosovës lidhur me miratimin e Ligjit për Tatimin në pronën e paluajtshme” thuhet më tutje në vendimin.   

Më tutje se Avokati i Popullit i rekomandon Ministrisë së Financave të ndërmarrë nismën legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme , në mënyrë që neni numër 29 të hiqet në tersi. 

Përndryshe drejtori i BKS-së, Sami Mazreku që nga fillimi ka deklaruar se kushtëzimi i qytetareve në pagesën e tatimit në pronë si kusht për të regjistruar automjetin është antikushtetues.