Çfarë do të thotë shpallja e emergjencës së shëndetit publik?

Qeveria e Kosovës ka vendosur të shpallë gjendjen e emergjencës së shëndetit publik pas rekomandimit të Ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia.

Qeveria është mbështetur në Ligjin nr. 02/L-109 i cili ka të bëjë me parandalimin e sëmundjeve ngjitëse për të ardhur deri tek ky vendim.

Më saktësisht, neni 41 me tre pika kryesore, shpjegon në detaje se çfarë ndodhë pas marrjes së këtij vendimi nga qeveria.

Në gjendje emergjente, shtetit i lejohet të përdorë çdo mjet të mundshëm në luftim të virusit sipas dispozitave dhe

Pika e dytë e nenit 41 thotë se për ta parandaluar futjen dhe përhapjen e kolerës, murtajës, variola vera, etheve hemorragjike virale, etheve të verdha, SARS-it, gripit të shpendëve dhe sëmundjeve të tjera ngjitëse në tërë vendin, Ministria e Shëndetësisë, me akte nënligjore përcakton masat e posaçme të jashtëzakonshme për mbrojtje nga këto sëmundje, si vijon:

a) Ndalimi i udhëtimit në vendin ku është përhapur epidemia e ndonjërës nga këto sëmundje;

b) Ndalimi i qarkullimit në rajonet e infektuara ose drejtpërsëdrejti të rrezikuara;

c) Kufizimi ose ndalimi i qarkullimit të llojeve të veçanta të mallrave dhe të produkteve;

d) Pjesëmarrja e detyrueshme e institucioneve shëndetësore, institucioneve të tjera dhe e qytetarëve në luftimin e sëmundjes dhe në shfrytëzimin e objekteve, të pajisjes dhe të mjeteve të transportit me qëllim të luftimit të sëmundjeve ngjitëse;

Këtu saktësohet sipas pikës a) që do të ndalohet udhëtimi në vendet ku është përhapur epidemia. Në tre qytete vetëm është vendosur karantina, ndërsa pritet të vihet edhe  Podujeva.

Po ashtu sipas pikave tjera pritet të ndalohet qarkullimi në ato pika dhe do të angazhohet në luftimin e kësaj sëmundje.

Për të gjithë të angazhuarit, sipas pikës 3 në po të njëjtin nen, do të ketë kompensim adekuat.