Fluidi me masa të vazhdueshme për parandalimin e COVID-19!

Të dashur konsumatorë të Fluidi,

Furnizimi i qytetarëve me produktet tona është esenciale dhe rrjedhimisht puna në fabrikat prodhuese të Fluidit vazhdon me kujdes të shtuar, në një ambient totalisht të dezinfektuar dhe me masa mbrojtëse për të gjithë punonjësit tanë.
Ajo që duhet ditur është se kompania Fluidi është duke e bërë dezinfektimin e hapësirave në mënyrë të vazhdueshëm, në mënyrë krijojë kushte për punonjësit tanë, të cilët kujdesen që konsumatorëve të mos i mungojnë produktet e Fluidit.
Njëkohësisht produktet tona ti plotësojnë të gjitha kriteret për parandalimin e përhapjes së COVID-19.
Vetëm kështu mund të ndihmojmë që të mbrojmë veten dhe të tjerët!

Fluidi ju uron që sa më shëndetshëm që kaloni situatën e krijuar nga shfaqja e virusit COVID-19!