Hoti emëron Ekrem Hysenaj U.D. të Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti, ka marrë vendim për emërimin e Ekrem Hysenaj, në pozitën e Ushtruesit të Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). 

Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së ushtron këto kompetenca konform Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr.04/L-102 me Ligjin nr.04/L-115, me Ligjin nr.04/L- 223 dhe legjislacionin tjetër në fuqi.

Pasi të përfundojë detyrën e U.D. të Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së, z. Hysenaj kthehet në vendin e tij të punës sipas aktemërimit të cilin e ka pasur para këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi sot dhe obligohet Ministria e Financave  dhe ATK –ja për zbatimin e tij.