Këto vende do të mbesin sot pa rrymë deri në gjashtë orë

KEDS ka njoftuar për ndërprerje të energjisë elektrike në disa rajone, si pasojë e punimeve në rrjet.

Për shkak të punimeve në disa lokacione pritet të mos ketë rrymë deri në gjashtë orë.

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

NS 35/10[kV] Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Koliqi(kodi: 14016002) nga ora 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja: Mirembajtje preventive.

Pejë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

 1.

NS 110/10 [kV] Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Barani (Kodi: 53000002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00Vendet: Fshatrat: Baran, Baran i Epërm, Baran i Ulët, Broliq, Buqan, Dubovik, Gllogjan (një pjesë), Isniq (një pjesë), Kamenicë

(një pjesë), Kosuriq, Kotradiq, Kryshec, Llugagji, Nepole, Papiq (një pjesë), Prapaqan, Qallapek, Rashiq, Turjakë, Turjakë e Epërme, Turjakë e Ulët, Vranoc, Vranoc i Vogël dhe Vranoc i Madh.

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive, Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

2.

NS 110/10 [kV] Istogu  do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Vrella(Kodi: 54000002) prej 10:00 deri në  ora 15:00

Vendet: Cerrcë,Lubozhdë,Vrellë,Stupe.

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive.

Punime nga palët e treta

1.

Nga NS 110/10[kV] Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV]  Leshani – stabiliment Leshan  nga ora 12:00 deri 15:00

NS 10/0.4[kV] Kushtrim Nitaj                                      (Kodi:51000005006)

NS 10/0.4[kV] ”Eling”-Pantelat Solare     `               (Kodi:51000005007)

NS 10/0.4[kV] NTSH TAKA 2                                         (Kodi:51000005008)

NS 10/0.4[kV] Sferkë e thatë 2                                   (Kodi:51000005009)

NS 10/0.4[kV] Svërkë e thatë 1                                  (Kodi:51000005010)

NS 10/0.4[kV] Deponija (Kodi:51000005011)

Vendet: Bizneset dhe një pjesë e Sferkës.

Arsyeja : Ndrrimi i transformatorit të djegur.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

 NS 110/10 [kV] Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Mushtishti  (kodi: 32000002) prej orës  10:00  deri në ora 15:00

Vendet: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive

Punime nga palët e treta

1.

NS 110/35/10[kV] Prizren 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 11:30  deri në ora 16:30

Vendet: Fshatrat: Atmagjë,Gjonaj,Karashëngjegji,Kojushë,Mazrek,

Nashec dhe Zym i Hasit.

Arsyeja: ngritja e shtyllave sipas ZT.

2.

NS 110/35/10[kV] Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Rahoveci (kodi 30000015 ) prej orës 11:30  deri në ora 16:30

Vendet: Rrugët: 13 Liqeni i Hasit, 15 Faik Çabrati (një pjesë), 451 Hysni Morina (një pjesë), 462 Qenë Qenaj (një pjesë), Arban (një pjesë), Atmagjë (një pjesë). Fshatrat: Krajk, Landovicë dhe Tupec.

Arsyeja: ngritja e shtyllave sipas ZT.

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

 1.

NS 35/10 [kV] Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Rashinca (Kodi: 41046001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Fshatrat: Davidovc, Gjugjaj (Gjurkoc) (një pjesë),  Gjurkoc, Rashincë, Vojnoc dhe një pjesë e rrugës Komandant Kumanova

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive.

Punime nga palët e treta

1.

NS 110/35/10 [kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Fshatrat (kodi: 40000002) prej orës 10:00  deri në ora 11:00

Vendet: Rrugët: Dardania, Haki Braha (1 konsumatorë), Mirosalë, Mirosalë lagjëja Bytyqi, Dedaj dhe te Shkolla, Rexhep Bislimi (1 konsumatorë), Fshatrat: Sojevë, Tankasiq dhe Zllatar.

Arsyeja: punet që duhet te kryhen sipas PEE dhe Projektit te aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike (lidhja e urave).

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Në NS 110/10[kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Studime (kodi: 73000013) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: 8 konsumatorë komercial në rrugën Hamit Hyseni dhe Tahir Sinani.

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive.

Gjakovë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 35/10[kV] Xërxa  do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Fortesa  (Kodi: 82081009 ) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Fshatrat Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyej: Mirëmbajtje Preventive.

Punime në projekte investive

1.

NS 35/10 [kV] Gjakova I   do të ndërprehet:

Dalja 10 [kV] Beci (kodi: 80080010) prej orës 09:00 deri në ora  14:00 

Vendet: Fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunari, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq. Rruga Mark Malota (një pjesë).

Arsyeja: Projekte Investive, Nderrimi transformatoreve dhe ngritja e shtyllave nen tensionin e mesem ne kuader te LOT 11 Feeder 2 Gjakove.

2.

NS 35/10 [kV] Gjakova I   do të ndërprehet:

Dalja 10 [kV] Skivjani  prej orës 14:00 deri në ora  18:00

NS10/0.4[kV] të cilët mbesin pa tension janë:

VËREJTJE! – Brenda këtij intervali TS-at ndërprehen vetëm nga 15min.

NS 10/0.4[kV] PALABARDHI 2                                                     (Kodi:80080010006)

NS 10/0.4[kV] PISHINA JANOSH                                                 (Kodi:80080010028)

NS 10/0.4[kV] JANOSH PRIVAT                                                  (Kodi:80080010040)

NS 10/0.4[kV] PALABARDHI 1-JANOSH -SOPOT                       (Kodi:80080010260)

NS 10/0.4[kV] JANOSH -SOPOT                                                  (Kodi:80080010261)

NS 10/0.4[kV] N.SELO EPERME  (Marjakaj)                                (Kodi:80080009257)

NS 10/0.4[kV] BITESH    (GJERGJ GJERGJAJ)                          (Kodi:80080009258)

Vendet: Palabardhi,pishina Janosh,Palabardhi janosh, Sopot Janosh,Marjakaj,Gjergj Gjergjaj.

Arsyeja: Projekte Investive, Ngritja e shtyllave dhe shtrierja e percuesit ne pjeset ku interferon tensioni i ulet i ketyre TS.