Ministria e Shëndetësisë me masa të reja kundër koronavirusit

Ministria e Shëndetësisë, përmes një vendimi, ka ndërmarrë edhe disa masa të reja për parandalimin e pandemisë së koronavirusit.

Në vendimin pika e parë urdhëron që institucionet publike stomatologjike të punojnë vetëm në raste urgjente, menaxhimin e dhimbjeve dhe indikacionet për nxjerrjen e dhëmbit.

Në pikën e dytë të vendimit, institucionet shëndetësore private spitalore që ofrojnë shërbime për rehabilitim fizikal dhe klimatik ta ndërprejnë menjëherë punën.

Gjithashtu, punën urdhërohen ta ndalin edhe ambulancat stomatologiike, ambulancat e terapisë fizikale si dhe ambulancat specialistike të mjekësisë fizikale.

Njoftim për institucionet shëndetësore

Me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksionit Coronavirus COVID 19, i shpallur tashmë si kërcënim global i shëndetit publik, Ministria e Shëndetësisë ka sjellë sot vendim edhe për disa masa specifike për institucionet shëndetësore.

Këto masa janë:

• Urdhërohen menjëherë Institucionet shëndetësore publike stomatologjike në të tri nivelet e kujdesit shëndetësor në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës të punojnë vetëm në raste urgjente respektivisht në menaxhimin e dhimbjeve dhe indikacionet për nxjerrje të dhëmbit; dhe të menaxhojnë stafin konform situatës aktuale;

• Urdhërohen menjëherë të ndërpresin punën të gjitha Institucionet shëndetësore private spitalore në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës që ofrojnë shërbimet për rehabilitim fizikal dhe klimatik dhe shërbimet e terapisë fizikale me rehabilitim (Banja e Kllokotit, Nëna Naile dhe Onix Spa);

• Urdhërohen menjëherë të ndërpresin punën të gjitha Institucionet shëndetësore private jashtë spitalore në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, si ambulancat stomatologjike, ambulancat e terapisë fizikale dhe ambulancat specialistike të mjekësisë fizikale;

Sipas vendimit të Ministrisë, obligohet Inspektorati Shëndetësor të ndërmarrë veprimet e menjëhershme për zbatimin e këtij vendimi në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.