Mospagesa rrezikon furnizimin me rrymë

Situata e fundit pandemike është duke e rrezikuar edh e funksionalitetin e KEDS-it dhe KESCO-s. Kjo, pasi kanë rënë në minimum pagesat e energjisë elektrike, duke e bërë të pamundur mbulimin e shpenzimeve.

Në Kosovë ekziston një zinxhir i kompanive elektroenergjetike të cilat krijojnë kosto secila në bazë të shërbimeve që i ofrojnë. Në fund e tërë barra e shlyerjes së obligimeve bie ndaj KESCO-s, si hallka e fundit dhe KEDS si e parafundit.

Barra më e madhe ka të bëjë me pagesat e energjisë elektrike të cilat i pranon KESCO për ti furnizuar konsumatorët, të cilat kapin kosto multimilionëshe brenda muajit, energji kjo që pranohet si nga KEK, ashtu edhe nga prodhues tjerë.

Të njëjtën kohë, energjia elektrike vendore shpesh nuk mjafton, duke detyruar kompaninë të importojë për t’i plotësuar nevojat e konsumatorëve. Pastaj kosto tjetër e shtuar është edhe ajo e transmisionit. Në fund janë operimet e vet kompanisë, duke e pasur parasysh mirëmbajtjen dhe investimet në rrjetin distributive, pagesat për rreth 2200 punëtorë e shpenzimet tjera operative.

Në këtë situatë, pagesa e energjisë elektrike është jetike për mbarëvajtjen e furnizimit. Apelojmë tek të gjithë konsumatorët që të paguajnë obligimet e tyre në mënyrë që të ruhet kontinuiteti i shërbimeve.

Energjia elektrike është jetike në këto kohë të vështira që po kalon vendi dhe në përballimin e kësaj situate involvimi i të gjithë akterëve është i domosdoshëm. Në presim zgjidhje dhe mbështetje edhe nga Qeveria e Kosovës, pasi situata e pagesave është rënduar së tepërmi pas tendencës për shtyrje të pagesave në bazë të deklarimeve publike të bëra po nga Qeveria.