Sunny Hill Festival

Si të prezantoni veten me stil?

A keni menduar ndonjëherë se çfarë bëni për të tërhequr vëmendjen e bizneseve pasi ato po përballen me ndryshime? Mund të jenë ndryshime në ekonomi, burime të kufizuara, rritje eçmimeve, vështirësi në zinxhirin e furnizimit, apo ndoshta mos gjenerimi i mjaftueshëm i të ardhurave?

Nëse keni, ju e dini se është sfiduese të ngritni zërin tuaj në 10 sekonda, 20 sekonda apo edhe 1 minutë duke përdorur një grup fjalësh. Në një kohë kaq të shkurtër, a duhet të flisni për veten, kompaninë tuaj, produktet ose shërbimet tuaja me shpresën për të tërhequr klientë? Ju mund të pyesni veten pse kjo temë është e rëndësishme dhe çfarë duhet të bëjë në kuadrin e Konventës së 5-të Ndërkombëtare, “SUKSESI ËSHTË QËLLIMI TUAJ – PËRBALLIMI I NDRYSHIMIT“.

Në Konventën e 21 dhe 22 Tetorit, nga Alla Bardov do të mësoni:

 Si të bëni prezantimet tuaja të jenë me ndikim dhe të fuqishme?

Si të rregulloni shërbimin për të pasqyruar mjedisin gjithnjë në ndryshim të klientëve tuaj të mundshëm?;

Si të shfrytëzoni shanset më të mira për të fituar klientë të rinj?

Shfrytëzoni mundësinë dhe blej biletën me zbritje nga 147 € në 87 €!!!