Sunny Hill Festival

Vaji Floil me rezerva të bollshme për konsumatorët, bën thirrje për kujdes dhe jo panik

Të dashur qytetar, përkundër situatës së krijuar në lidhje me virusin COVID 19, prioriteti kryesor ka qenë dhe vazhdon të jetë furnizimi qytetarët me vajin dhe margarinë Floil në të gjitha pikave e afërt të tyre, por duke mos pasur ndryshim në çmim.

Për këtë arsye, ju njoftojmë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme që të ofrojmë shërbimin tonë dhe që asnjëra nga pikat furnizuese për qytetarët nuk do të ketë mungesë të produkteve Floil.

Po ashtu brenda rafinerisë Floil dhe gjatë transportit janë ndërmarrë të gjitha masat mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e virusit, sipas rekomandimeve të bëra nga institucionet relevante (Qeveria e Kosovës dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik).

Njëkohësisht, ju bëjmë thirrje për kujdes maksimal, ushqyeshmëri të shëndetshme dhe më e rëndësishmja duke mos krijuar panikë.

Vaji Floil do ju shërbej çdo konsumatori, ashtu siç u kemi shërbyer dhe u kemi qëndruar besnik deri tani.

Bashkë ne mundemi!