Sunny Hill Festival

Pagat mesatare nëpër Evropë, ku janë më të ulëta e ku më të larta?

Pagesa e punëtorëve nëpër Evropë ka dallim ndaj edhe pagat mesatare variojnë nga vendi në vend. Dallimet lindin kryesisht nga rregulloret specifike të vendit, ligjet e punës, sektorët e industrisë dhe zhvillimi ekonomik.

Vendet e Evropës Veriore dhe Perëndimore kanë të ardhurat mesatare neto më të larta, ndërsa ato të Evropës Lindore dhe Jugore raportojnë shifra shumë më të ulëta.

Euronews Business bëri një analizë bazuar në të dhënat e Eurostat për vitin 2023. Zvicra kryeson listën me një pagë mesatare vjetore neto prej 85,582 euro, dukshëm më e lartë se çdo vend tjetër në rajon.

Pasojnë Islanda dhe Luksemburgu me paga mesatare vjetore neto prej 53,885 euro dhe 49,035 euro, respektivisht. Pagat vjetore neto mbi 45,000 euro janë ende në dispozicion në Norvegji dhe Holandë.

Mesatarja evropiane është 28,217 euro. Vende si Franca (31,481 €) dhe Suedia (33,926 €) tejkalojnë paksa mesataren e BE-së, ndërsa të tjerat, duke përfshirë Italinë (24,207 €) dhe Spanjën (23,568 €), janë nën të.

Ndërsa, Turqia dhe Bullgaria raportojnë pagat mesatare vjetore neto më të ulëta, përkatësisht 8,968 euro dhe 9,355 euro. Vendet e Evropës Lindore si Rumania (11,105 €) dhe Hungaria (12,456 €) janë gjithashtu në fund të listës. Ndër pesë vendet me pagën mesatare vjetore neto më të ulët është edhe Kroacia me 12,330 euro. /Albinfo.ch/