Shqipëria në kërkim të arit, fton kompani për zbulim në dy zona minerare në Librazhd dhe Mirditë

Ministria shqiptare e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ftuar kompanitë e interesuara për kërkimin dhe zbulimin e zonave të reja minerare në vend.

Ministria ka nxjerrë katër zona minerare me interes për kërkim dhe zbulim dhe ofertat e kompanive të interesuara mund të dorëzohen deri më 6 shtator.

Ajo që bie në sy në listën e katër zonave janë dy prej tyre që kanë në objekt kërkim dhe zbulimin e arit ku një prej tyre ndodhet në Librazhd dhe tjetra në Mirditë.

Dy zonat e tjera minerare jepen për zbulimin e bakrit në Mirditë dhe për shfrytëzimin e mineralit ranor pllakor në Skrapar.

Ministria kërkon që ofertuesit të paraqesin vetëm një ofertë për një zonë konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedurë konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedurës konkurruese.

Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedurën konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues, thotë njoftimi. /Monitor/