Sunny Hill Festival

PDK: Subvencionimi i përkohshëm i punësimit, eksperiment i panevojshëm i Qeverisë

Koordinatori i Departamentit për Financa në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa në një konferencë për media ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për eksperimentim me paranë publike, në mungesë të aftësisë për të menaxhuar krizën financiare në Kosovë.

Mustafa tha se nisma e fundit e Qeverisë së Kosovës për subvencionimin e përkohshëm të punësimit nuk ka efekt substancial për të zgjidhur problemin e papunësisë.

“Papunësia është problem strukturor i ekonomisë së Kosovës dhe nuk mund të adresohet me masa 6 mujore dhe të njëhershme. Sidomos kur ato janë të dizajnuara vetëm sa për të theksuar fraza populliste sikur ajo “çdo shtëpi nga një të punësuar”, të bazuara në kritere vështirë të plotësueshme dhe që vetëm sa stimulojnë mashtrimin me paranë publike. Për më tepër, hartimi i masave të tilla pa një vlerësim paraprak të numrit të përfituesve të mundshëm dhe kostos së pritur për buxhetin e shtetit paraqet një menaxhim të papërgjegjshëm të financave publike”, shtoi ai.

Mustafa theksoi se kërkesa e pamjaftueshme për punëtorë, e cila vjen nga kapacitetet e ulëta të prodhimit vendor, si dhe mospërputhja ndërmjet aftësive të kërkuara dhe atyre të ofruara në tregun e punës janë shkaqet kryesore të papunësisë në Kosovë.

“Për ta adresuar problemin e parë, atë të kërkesës së pamjaftueshme në ekonominë e Kosovës, si nevojë më urgjente është që Qeveria t’i kthehet investimeve publike kapitale, të cilat asnjëherë nuk kanë qenë më të ulëta se aktualisht. Shkalla realizimit të projekteve kapitale në raport me planin vjetor në gjashtëmujorin e parë të vitit 2022 sillet në vetëm rreth 10 për qind të planit vjetor. Investimet kapitale të Qeverisë janë të domosdoshme për të rritur kërkesën e përgjithshme në planin afatshkurtër dhe për të krijuar kushtet për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në planin afatgjatë. Po ashtu, Qeveria e Kosovës duhet të përdorë instrumentet e saj fiskale për të frenuar rritjen e çmimeve dhe të ndërmarrë masat që tani më kemi propozuar për t’i ndihmuar qytetarët me të ardhura fikse që të përballojnë rritjen e çmimeve”, tha ai.

Ndërkaq sa i përket mospërputhjes mes aftësive të kërkuara dhe atyre të ofruara në tregun e punës, Mustafa propozoi që Qeveria duhet të ofrojë programe të aftësimit profesional për të papunët ekzistues në mënyrë që ata të përfitojnë aftësitë e kërkuara nga tregu i punës.

“Ndërsa, në një plan më afatgjatë, Qeveria duhet t’i përshtatë programet e arsimit të mesëm dhe të lartë në atë mënyrë që sistemi arsimor i vendit të prodhojë një fuqi punëtore më të aftë për t’iu përshtatur nevojave të tregut. Qeveria e Kosovës duhet ta kuptojë se vendi gjendet në krizë ekonomike dhe nuk ka kohë të humbë me eksperimente të tilla që shpërdorojnë paranë publike. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për të ardhura të qëndrueshme nga punësimi dhe jo për lëmosha të kohëpaskohëshme”, tha Koordinatori i Departamentit për Financa në KQM Arben Mustafa.